Grön

T R Ä D G Å R D

Nedan presenteras ett urval trädgårdsprojekt som vi designat och anlagt

NY DESIGN AV LÅNGSMAL TRÄDGÅRD

 

En något formell stil skapades med fyra symmetriska kvarter  utmed den genom-gående skiffergången. Ytterligare en sittplats längre ner i trädgården med omgivande planteringar anlades och  lägre buskar planterades utmed gränserna i stället för staket. Ny gräsmatta rullades ut och automatisk bevattning installerades.

Planteringskvarter, bromma

Klicka på bilden för att se projektet

BOSTADSRÄTTSFÖRENING MODERNISERAR UTEMILJÖN

 

Föreningen  ville uppdatera 80-talets buskplanteringar och gräsytor och istället få en vacker och trivsam utemiljö.  Nu finns stora härliga perennplanteringar (med automatisk bevattning), gemensamma platser för samvaro, en lekplats med pergola och smultorn, bärbuskar och fruktträd runt om. Projektet löper över flera år så fortsättning följer.

Klicka på bilden för att se projektet

perennplanteringar, pergola, lekplats, rotebro

LITEN YTA SOM RYMMER MYCKET

 

Radhustomt fick en helt ny look. Baksidan som tidigare bestod mest av gräsmatta har nu perenn planteringar utmed böljande naturgrusgångar, möjlighet till grönsaksodling , nya sittplatser och inte minst en liten vattentrappa som porlar härligt.  Framsidan fick ny vintergrön plantering mot gatan, en stenlagd innergård och en diskret cykelparkering.

Klicka på bilden för att se projektet

Radhustomt, vattentrappa, perennplanteringar, rönninge

Klicka på bilden för att se projektet

MÅNGA OLIKA TRÄDGÅRDSMILJÖER

 

En uppvuxen trädgård helrenoverades i samband med dräneringsarbete runt huset. Vi skapade ett antal nya planteringar och trädgårdsmiljöer, bl.a. en lund, en äng, ett stenparti, en surjordsplantering och möjligheter för grönsaksodling. Centralt, nedanför ett berg som delar tomten i två nivåer, anlade vi en damm med ett litet fall utmed berget.

trädgårdsdamm med brygga, äng, fuktäng, lund, hässelby

TRÄDGÅRD MED DAMMEN I CENTRUM

 

En uppvuxen trädgård renoverades. Vi anlade en del nya planteringsytor, uppdaterade befintliga, lade ny gräsmatta - men smycket i trädgården blev den nyanlagda dammen. Vi byggde en brygga/sittplats som stack ut över vattnet, ett litet vattenfall och en sluttande strand. En damm är som en magnet, den drar till sig både människor och djur, den ger liv åt trädgården.

Damm, trädgårdsdamm, huddinge

Klicka på bilden för att se projektet

STENIG TOMT MED VACKER UTSIKT

 

För att skapa en trädgård med möjlighet att plantera anlade vi fler upphöjda bäddar. Växtvalet var både japanska lönnar och gräs som står snyggt mot all sten, men också mer prärieinspirerade växter som röda solhattar  och olika gräs som får den stora planteringen att smälta in med den omgivande naturen.

Klicka på bilden för att se projektet

Upphöjda bäddar, perennplanteringar, södertälje

VÄLKOMNANDE ENTRÈ I JAPANSK STIL

 

En ljus välkomnande - och lättskött - entré önskades. Vi gjorde en japansk-inspirerad plantering med japanska lönnar, bambu och gräs. Markduk och dekorsten lades på hela ytan, också några större vackra stenar. Hela tomten gicks igenom - bland annat lade om alla stengångar och tog bort gammal gräsmatta och rullade ut ny.

Klicka på bilden för att se projektet

välkomnande entré, japaninspirerad, ljussättning, huddinge

Klicka på bilden för att se projektet

KEDJEHUS MED NY FRAM- OCH BAKSIDA

 

Framsidan fick ett lyft med en prärie-inspirerad plantering och stenlagda gångstråk. På baksidan skapades två nya funktionsytor, en arbetshörna för planteringsbord och kompostering,

samt en härlig sittplats med morgonsol som önskades. Allt ramades in med nya planteringar och en planteringsö mitt i gräsmattan.

 

Prärieinspirerad planteringar, kedjehustomt, rönninge

Klicka på bilden för att se projektet

MYCKET - 'RÅDJURSSÄKER' - BLOMNING

 

Kunden önskade en trädgård med blommande planteringar, gångar och rådjurssäkert. Från altanen, som ligger på en betydligt högre nivå, kan hela baksidan överblickas. Vi gjorde upphöjda bäddar, tillförde mycket ny jord och planterade växter som ger blomning hela säsongen.

 

villatomt, bromma, perennplanteringar

BLOMNING OCH FÄRG ÖNSKADES

 

En fin gammal uppväxt trädgård förnyades efter dräneringsarbete runt huset. Nya planteringsytor och gångstråk med tydliga kanter anlades. Planteringarna  har något att erbjuda hela säsongen, inte bara mycket blomning utan också variation i bladens färger och former.

Klicka på bilden för att se projektet

Uppvuxen villatomt, älvsjö
villatomt, mormorsväxter, rönninge

Klicka på bilden för att se projektet

TRÄDGÅRD MED MORMORSVÄXTER

 

En fin gammal trädgård där befintliga planteringsytor och grusgångar renoverades, en sittplats stenlades och upphöjda bäddar för grönsaksodling anlades. För att passa med stilen på trädgården valde vi så kallade ‘mormorsväxter’ (dagliljor, anemoner, astrar, solhattar, nävor, pioner, rosor, mm).

 

Klicka på bilden för att se projektet

NY VÄLKOMNANDE FRAMSIDA OCH EN SKÖN ALTAN PÅ BAKSIDAN

 

En ordentlig uteplats önskades, där man kunde grilla, sitta och äta eller bara ha det skönt i solen. Vi anlade planteringar och en yta för odling i pallkragar och kompostering. Allt marktegel tvättades och lades om. Framsidan rullstolsanpassades, lite nya planteringar och ny gräsmatta anlades.

kedjehus, slagsta

Klicka på bilden för att se projektet

SVÅRT SLUTTANDE NORRLÄGE VID ENTÉN

 

Svåra lägen kräver noga valda växter. Denna yta sluttar mot norr och ligger mellan garagevägg och uteplats, ett läge som man passerar varje dag och ser från altanen. Växterna måste vara skuggtåliga, binda upp jorden så den inte spolas bort och förstås vara vackra hela säsongen.

 

PROBLEMATISK YTA - GRANNSAMVERKAN

 

En igenväxt yta mellan två tomter blev istället en ren snygg yta med fina planteringar och dessutom ett trevligt blickfång från båda husen.

trädgård, huddinge

Klicka på bilden för att se projektet

norrsluttning, entré, tumba

Grön T R Ä D G Å R D

0733 542 136

info@grontradgard.se