Äng: Rödblära, pipört, prästkrage

Grön

T R Ä D G Å R D

 

TRÄDGÅRDSDESIGN     ANLÄGGNING     LJUSSÄTTNING     RÅDGIVNING     FRUKTTRÄDSBESKÄRNING     SKÖTSEL

 

Ett planeringsuppdrag kan se ut på många olika sätt både vad gäller områdets storlek

och detaljnivå som krävs. Vi kan hjälpa er med ändamålsenliga planer och ritningar.

 

PLANERINGSUPPDRAG - RITNINGAR

HEMBESÖK - kostnadsfritt och förutsättningslöst.

Vi ses i er trädgård och diskuterar era önskemål, förutsättningar och möjliga lösningar. Innan Hembesöket är det bra om ni har en skalenlig tomtkarta - saknas tomtkarta går en sådan att beställa från er kommun.

Det är också bra om ni tänkt igenom era behov, önskemål och förväntningar – vi skickar gärna en Checklista med frågor ni kan fundera över innan besöket.

 

IDÉSKISS. Målet är att ge en idé hur er trädgård kan utformas. Det är en övergripande plan av er trädgård där olika funktioner och lösningar är inritade, t.ex planteringsytor, sittplatser, gångar och gräsytor. Förslag på karaktärsväxter och materialval ges men inte i detalj. Ni får en överskådlig skiss med text och illustrativa bilder. Förslaget revideras efter era önskemål.

 

TRÄDGÅRDSRITNING. En detaljerad trädgårdsritning med materialval, planteringsplaner, växtlistor och skötselråd. Ofta utgår vi från IDÉSKISSEN och kompletterar med ritningar över områden där mer detaljer krävs, t.ex nya planteringsytor. Ritningen revideras efter era önskemål innan den färdigställs.

 

Komplett TRÄDGÅRDSRITNING. Här får ni all information som krävs för att ni själva eller en någon annan ska kunna utföra projektet. Skalenlig ritning där alla funktioner är inritade, planteringsplan med detaljerad växtinformation och skötselråd, förslag på utformning och material av t.ex markbeläggning, kantavskiljare, spaljéer. Belysningsplan kan också ingå (se Ljussättning). Överskådliga ritningar med text och illustrativa bilder.

Förslag på karaktärsväxter till Idéskiss

Svartvit sjösten, Acer, carex

 

PRISER

Omfattningen på planen, områdets storlek och detaljnivå påverkar förstås tiden det tar att planera och således också priset. Priset sätts alltid i dialog med er som kund.

 

Riktpris för en IDÉSKISS för en normalstor tomt är ca 10 000 kr inkl. moms

Pris för TRÄDGÅRDSRITNINGAR enligt offert

(Restid på mer än en timme debiteras med 550 kr/tim)

 

Trädgårdsritning - Planteringsskiss

 

TRÄDGÅRDSDESIGN     ANLÄGGNING     LJUSSÄTTNING     RÅDGIVNING     FRUKTTRÄDSBESKÄRNING    SKÖTSEL

 

 

 

Grön TRÄDGÅRD utför de flesta typer av uppdrag, både nyanläggning och renovering. Vi har anlagt många olika slags utemiljöer hos privat personer och bostadsrättsföreningar, t.ex stora planteringsytor, dammar, markbeläggningar, altanbyggen och cortenstålsarbeten.

Vi kan ta hand om hela trädgårdsprojektet, ofta tillsammans med våra samarbetspartners/underentreprenörer.

 

Ni är alltid välkomna att kontakta oss efter avslutat planerings- och anläggningsarbete. Vi svarar alltid på frågor och kan ge tips och råd. Ofta gör vi återbesök en tid efter avslutat projekt.

 

Projektets omfattning och tidsåtgång diskuteras alltid med er som kund innan arbetet påbörjas.

Timpris: 550 kr inkl. moms

 

 

 

Alunrot
dammväxter

Arbetsflöde för ett ’typiskt projekt’ där

Grön TRÄDGÅRD utför planering och anläggning:

 

- Hembesök där önskemål och lösningar diskuteras

- IDÉSKISS tas fram och revideras efter era önskemål.

- Vi kompletterar med detaljerade planer där så krävs. Här kan vi ge en uppskattning av kostnaden för projektet

- Arbetet i trädgården startar. Under denna tid ’växer’ ofta de detaljerade lösningarna fram i dialog med er som kund - vi arbetar gärna interaktivt.

- När underarbetet är klart tar vi fram detaljerade växtförslag som ni ger återföring på

- Arbetet i trädgården slutförs

- Trädgårdsritningar, Planteringsplaner,  Växt- och materialinformation samt Allmänna skötselråd för trädgården får ni när projektet avslutas

- Uppföljning sker en tid efter avslutat projekt

Klicka på en bild för förstoring/bildspel

 

 

Det finns många goda anledningar att ljussätta sin trädgård – speciellt på vår breddgrad med långa mörka vintrar. Belysning kan vara både funktionell och stämningsskapande. En belyst entré är välkomnande, man känner sig tryggare och ser var man går. Att belysa växtlighet eller ett vackert föremål i trädgården skapar spännande effekter och ger fina utblickar inifrån huset.

 

Vi kan hjälpa er med

- planering av belysning i er trädgård

- provbelysning som vi eller ni själva sätter upp (IN-LITE)

- inköp av IN-LITEs produkter

- installation (IN-LITE), och för starkströmsalternativ kan vi hjälpa er med elektriker

 

Grön TRÄDGÅRD säljer och installerar IN-LITE.

IN-LITE är ett system som baseras på lågspänning (12-volt) och armaturer med varmvit LED som ljuskälla. Det är ett energisnålt och flexibelt system som ni om så önskas kan montera på egen hand.

Välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök!

 

Priser lämnas enligt offert.

(Restid på mer än en timme debiteras med 550 kr/tim)

 

 

 

TRÄDGÅRDSDESIGN    ANLÄGGNING     LJUSSÄTTNING     RÅDGIVNING     FRUKTTRÄDSBESKÄRNING     SKÖTSEL

 

Vill ni få inspiration och vägledning, möjlighet att bolla era idéer och tankar så boka in ett hembesök. Kanske har ni generella förändringsbehov eller specifika problemområden ni vill diskutera. Ni styr. Under konsultationen får ni råd och tips om funktioner och växtval.

 

Ett hembesök tar ca 2 timmar och kostar 2 500 kr inkl. moms

(Restid på mer än en timme debiteras med 550 kr/tim)

 

 

 

 

 

Buddleja 'Black Night', sorgmantel, silverbuske
Magnolia sieboldii, Buskmagnolia
Ros 'Westerland'

 

TRÄDGÅRDSDESIGN    ANLÄGGNING     LJUSSÄTTNING     RÅDGIVNING     FRUKTTRÄDSBESKÄRNING     SKÖTSEL

 

Vi innehar ’Grön Kort i Fruktträdsbeskärning’ och kan erbjuda professionell hjälp med beskärning av era fruktträd och bärbuskar.

 

Timpris: 750 kr inkl. moms (min avgift 2000 kr)

RUT-avdrag kan numer användas vid beskärningsarbeten

 

TRÄDGÅRDSDESIGN     ANLÄGGNING     LJUSSÄTTNING     RÅDGIVNING     FRUKTTRÄDSBESKÄRNING     SKÖTSEL - RENOVERING

 

Vi hjälper gärna till med skötsel av er trädgård, t.ex häckklippning, beskärning av buskar och rosor, trädfällning, renovering av planteringar och gångar.

 

I många skötseluppdrag kan RUT-avdraget användas.

 

Timpris: 440 - 550 kr inkl. moms

 

 

 

 

 

 

Renovering av rosrabatt

Svår slänt med mycket rotogräs - vi spikade fast en ogräsduk som kväver ogräset (2-3 år) - för att sen kunna plantera

Omläggning av markstensgång

Grön T R Ä D G Å R D

0733 542 136

info@grontradgard.se