Grön

T R Ä D G Å R D

TRÄDGÅRD MED MORMORSVÄXTER

 

En fin gammal trädgård där befintliga planteringsytor och grusgångar renoverades, en sittplats stenlades och upphöjda bäddar för grönsaksodling anlades. För att passa med stilen på trädgården valde vi så kallade ‘mormorsväxter’ (dagliljor, anemoner, astrar, solhattar, nävor, pioner, rosor, mm).

 

Grön T R Ä D G Å R D

0733 542 136

info@grontradgard.se