Grön

T R Ä D G Å R D

NY DESIGN AV LÅNGSMAL TRÄDGÅRD

 

En något formell stil skapades med fyra symmetriska kvarter  utmed den genom-gående skiffergången. Ytterligare en sittplats längre ner i trädgården med omgivande planteringar anlades och  lägre buskar planterades utmed gränserna i stället för staket. Ny gräsmatta rullades ut och automatisk bevattning installerades.

Grön T R Ä D G Å R D

0733 542 136

info@grontradgard.se