Grön

T R Ä D G Å R D

PROBLEMATISK YTA - GRANNSAMVERKAN

 

En igenväxt yta mellan två tomter blev istället en ren snygg yta med fina planteringar och dessutom ett trevligt blickfång från båda husen.

Grön T R Ä D G Å R D

0733 542 136

info@grontradgard.se