Grön

T R Ä D G Å R D

TRÄDGÅRD MED DAMMEN I CENTRUM

 

En uppvuxen trädgård renoverades. Vi anlade en del nya planteringsytor, uppdaterade befintliga, lade ny gräsmatta - men smycket i trädgården blev den nyanlagda dammen. Vi byggde en brygga/sittplats som stack ut över vattnet, ett litet vattenfall och en sluttande strand. En damm är som en magnet, den drar till sig både människor och djur, den ger liv åt trädgården.

Grön T R Ä D G Å R D

0733 542 136

info@grontradgard.se