Grön

T R Ä D G Å R D

MÅNGA OLIKA TRÄDGÅRDSMILJÖER

 

En uppvuxen trädgård helrenoverades i samband med dräneringsarbete runt huset. Vi skapade ett antal nya planteringar och trädgårdsmiljöer, bl.a. en lund, en äng, ett stenparti, en surjordsplantering och möjligheter för grönsaksodling. Centralt, nedanför ett berg som delar tomten i två nivåer, anlade vi en damm med ett litet fall utmed berget.

Grön T R Ä D G Å R D

0733 542 136

info@grontradgard.se