Grön

T R Ä D G Å R D

BLOMNING OCH FÄRG ÖNSKADES

 

En fin gammal uppväxt trädgård förnyades efter dräneringsarbete runt huset. Nya planteringsytor och gångstråk med tydliga kanter anlades. Planteringarna  har något att erbjuda hela säsongen, inte bara mycket blomning utan också variation i bladens färger och former.

 

Grön T R Ä D G Å R D

0733 542 136

info@grontradgard.se