Grön

T R Ä D G Å R D

BOSTADSRÄTTSFÖRENING MODERNISERAR UTEMILJÖN

 

Föreningen  ville uppdatera 80-talets buskplanteringar och gräsytor och istället få en vacker och trivsam utemiljö.  Nu finns stora härliga perennplanteringar (med automatisk bevattning), gemensamma platser för samvaro, en lekplats med pergola och smultorn, bärbuskar och fruktträd runt om. Projektet löper över flera år så fortsättning följer.

Grön T R Ä D G Å R D

0733 542 136

info@grontradgard.se